DMO architektonická kancelária

Kontaktná adresa:
Pri Bielom kríži 5
831 02 Bratislava

Mobil: 0905 636 764 ( Mgr. arch. Ondrej Mázik )
E-mail: mazik.ondrej@gmail.com

Ing. arch. Dušan Mázik
autorizovaný architekt SKA

Mgr. arch. Ondrej Mázik
absolvent VŠVU Bratislava 1999

Kontaktujte nás

overovací kód